ZUZANA MOJŽIŠOVÁ World Music Tour

19.4.2005 - Košice, Ges club, 19:00
20.4.2005 - Liptovský Mikuláš, Route 66, 20:00
21.4.2005 - Bratislava, Babylon club, 20:00
22.4.2005 - Šaľa, Metro club, 21:00
23.4.2005 - Moravany nad Váhom, 20:00
24.4.2005 - Zvolen, World club, 19:00
25.4.2005 - Ostrava, Boomerang club, 20:00
27.4.2005 - Brno, Stará pekáreň, 20:00
28.4.2005 - Praha, KC Zahrada, 19:00

Hrajú: Rasťo Andris, Juraj Burian, Stano Palúch, Ľubor Priehradník, Oskar Rózsa, Martin Valihora

Sponzori: